Polityka prywatności

Polityka Prywatności Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie

 1. Informacje ogólne. 
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, https://uniwersytet.ignatianum.edu.pl/ 
  2. Operatorem Serwisu oraz jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. 
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: rektorat@ignatianum.edu.pl. 
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych wpisywanych w formularzach kontaktowym. 
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w Serwisie: 
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”). 
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora. 
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 
  2. Dane przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator, który posiada klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera. 
  3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 
  4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 
  5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 
 1. Hosting. 
  1. Serwis jest hostowany na serwerach: Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. 
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. 
  3. Pod adresem ignatianum.edu.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej. 
  4. Firma hostingowa: 
   • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa), 
   • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze), 
   • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS), 
   • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring), 
   • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji), 
   • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.), 
   • powołała Inspektora Ochrony Danych. 
  5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać: zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików), 
   • czas nadejścia zapytania, 
   • czas wysłania odpowiedzi, 
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
   • informacje o przeglądarce użytkownika, 
   • informacje o adresie IP, 
   • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie, 
   • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora. 
 1. Informacje o danych osobowych, które przetwarzamy poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. 
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Kontakt do Administratora: rektorat@ignatianum.edu.pl lub nr tel.: 123 999 502. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@ignatianum.edu.pl. 
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kontaktu z klientem. 
  4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane: 
   • dostawcom usług hostingowych, 
   • innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub po upływie 6 miesięcy. Zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: iod@ignatianum.edu.pl. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu przez pracownika Uniwersytetu Ignatianum w sprawie wskazanej przez Panią/Pana w treści formularza 
 1. Pliki cookies. 
  1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 
  2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 
  3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 
 2. Jakie dane przetwarzane poprzez kanały społecznościowe? 
  Informacje o danych osobowych, które przetwarzamy poprzez fanpage Spółki (Facebook) 
  Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO) informujemy Cię, że: 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, 12 39 99 502. 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@ignatianum.edu.pl. 
  3. Współadministratorem Twoich danych jest Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Ireland. 
  4. Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych jest: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, 12 39 99 502, rektorat@ignatianum.edu.pl. 
  5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f  RODO 
   w celu: 
   • prowadzenia fanpage na portalu Facebook poprzez umieszczenia na nim wpisów, zdjęć oraz odpowiedzi na komentarze, 
   • kontaktu przez fanpage (w tym: przesyłania informacji i „polubień”), 
   • zarządzania polubieniami, wydarzeniami i komentarzami poprzez portal Facebook. 
  6. Twoje dane będą udostępniane: 
   • dostawcom usług informatycznych lub prawnych, 
   • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zamknięcia fanpage Uniwersytetu Ignatianum na Facebook. 
  8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO. 
  9. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
  10. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do umieszczania informacji, komentarzy i „polubień” na fanpage Uniwersytetu Ignatianum. 
 1.  Więcej na temat polityki prywatności pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/polityka-prywatnosci 

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia

Menu dostępności:
Kontrast
Zwiększ rozmiar tekstu
Zwiększ odstęp liter
Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków
Powiększ kursor
Podświetlanie linków
Zatrzymywanie animacji
Resetuj ustawienia
Scroll to Top