Digitalizacja Archiwaliów Towarzystwa Jezusowego w Polsce w 460 lat od Przybycia do Rzeczpospolitej

Tytuł projektu: Digitalizacja archiwaliów Towarzystwa Jezusowego w Polsce w 460 lat od przybycia do Rzeczpospolitej

Projekt finansowany przez Mnisterstwo Edukacji i Nauki

Obszar programu: Humanistyka – Społeczeństwo-Tożsamość

Dziedzina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania / Projekt interdyscyplinarny: Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina nauki, której dotyczy przedmiot finansowania / Projekt interdyscyplinarny: historia, nauki o kulturze i religii

Jednostka organizacyjna wnioskodawcy realizująca projekt: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie

Okres realizacji (wyrażony w miesiącach): 24

Okres finansowania – rok początkowy (wyrażony w latach): 2022

Okres finansowania – rok końcowy (wyrażony w latach): 2024

Kwota wnioskowana: 1 013 150,00 zł