Klasycy Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej

Rodzaj projektu: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

Tytuł Projektu: Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku

Okres realizacji: 60 m

Kwota wnioskowana: 1 563 274,00 zł

Jednostka organizacyjna:  Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

We współpracy z: badaczami filozofii polskiej z różnych ośrodków naukowych w Polsce 

Zasięg projektu: międzynarodowy

Adres strony